Djelokrug rada

Organizira i obavlja tekuće poslove u vezi korištenja, održavanja i zaštite zgrada i prostora u kojima djeluje Gradska uprava te kompleksa Vile Dalmacija.
Organizira i provodi poslove tekućeg i investicijskog održavanja te osiguranja gradske imovine.