16. travnja 2024.

Dodijeljeno još devet stanova u najam socijalno ugroženim građanima

Nakon što su tri stana dodijeljena u prosincu 2022. i četiri u prosincu 2023. godine, danas su uručeni ključevi korisnicima još devet stanova za najam.

Krajem 2021. godine raspisan je Javni natječaj za davanje stanova u najam socijalno ugroženim građanima Splita. Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam socijalno ugroženim građanima Splita donesena je u rujnu 2022. godine.

Najam stana se ugovara na rok od pet godina, s mogućnošću obnove ugovora za isto razdoblje, ako korisnik i dalje zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom. Korisnici stanova plaćat će Gradu Splitu zaštićenu najamninu.

U pripremi je dodjela još nekoliko stanova.

Povratak