26. rujna 2022.

Grad Split domaćin je transnacionalnog sastanka partnera u sklopu projekta RU:RBAN, URBACT III

U razdoblju 28.9. - 29.9.2022. u Splitu organizira se transnacionalni sastanak  međunarodnih partnera projekta RU:RBAN Second Wave. Sastanak će se održati u Domu Mladih, te na lokacijama urbanih vrtova u Splitu.

Na sastanku će sudjelovati predstavnici europskih gradova – partnera na projektu Rim (Italija), Aleksandropoli (Grčka), Algeciras (Španjolska), Carlow County Council (Irska) i članovi međunarodnih i lokalnih ULG grupa (Urbact lokalne grupe), unutar kojih se umrežavanju lokalne tvrtke, ustanove i organizacije civilnog društva čiji djelokrug rada može doprinijeti realizaciji Projekta. 

Uvaženi međunarodni gosti predstaviti će dobre prakse upravljanja urbanim vrtovima, a predstavnici Grada Splita zajedno s partnerima će gostima prikazati lokacije u Splitu na kojima se na održiv način upravlja urbanim vrtovima.

Transnacionalni sastanci su važni radi razmjene međunarodnih ideja i rješenja, koje pomažu u ubrzanju procesa zelene tranzicije.

 

 

Povratak