01. lipnja 2023.

Izdana prva građevinska dozvola za radove na Žnjanu

Uskoro počinju radovi na rekonstrukciji kanala Radoševac i Žnjan 1 s izgradnjom kolektora Žnjan zapad i Žnjan istok

Izdana je prva nepravomoćna građevinska dozvola za radove na Žnjanu. Radi se o nultoj fazi kojoj je investitor direktno Grad Split, a koja podrazumijeva rekonstrukciju kanala Radoševac i Žnjan 1 s izgradnjom kolektora Žnjan zapad i Žnjan istok. Obzirom da je radove potrebno odraditi prije realizacije 1. i 2. faze projekta uređenja žnjanskog platoa, a radovi neće ometati kupače u korištenju plaže tijekom sezone, s istima će se krenuti u najkraćem roku. Slijedi potpis ugovora s izvođačem te odabir nadzora.

Odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave bila je ona tvrtke Građevno zec d.o.o. iz Splita, a vrijednost gore spomenutih radova iznosi 677.140,75 eura bez PDV-a. Predmet ovog projekta su infrastrukturne građevine kanalizacijskog sustava koje su dio odvodnje oborinskih voda šireg područja Trstenik – Radoševac te su obuhvaćeni sljedeći radovi na području žnjanskog platoa: 

  • izgradnja oborinskog kolektora Žnjan zapad s ugradnjom separatora lakih tekućina S1 radi prikupljanja i ispuštanja oborinskih voda dijelom prometnice Šetalište pape Ivana Pavla II. i oborinskih voda slivnog područja sjeverno od kolektora;
  • rekonstrukcija postojećeg kanala Radoševac, radi usklađivanja s projektom dokumentacijom uređenja žnjanskog platoa; 
  • rekonstrukcija postojećeg kanala Žnjan 1 radi usklađivanja s planiranim spojnim kolektorom DN 800 mm prema projektu i s projektnom dokumentacijom uređenja žnjanskog platoa te ugradnja separatora lakih tekućina S2 prije priključka postojećih oborinskih kolektora dijela prometnice Šetalište pape Ivana Pavla II. na rekonstruirani kanal;
  • izgradnja oborinskog kolektora Žnjan istok kao nastavak postojećeg kolektora DN 700 mm koji nema adekvatno riješen ispust i njegovo priključivanje na rekonstruirani kanal Žnjan 1.
Povratak