Članak

NEWS
21. ožujka 2022.

Javni poziv: Prikupljanje inicijativa za izmjene i dopune GUP-a

Pozivamo sve zainteresirane građane, udruge, gradske kotareve i pravne subjekte da se od danas do zaključno s 20. svibnja 2022. odazovu Javnom pozivu na dostavu inicijativa za izmjenu i dopunu planske dokumentacije na području Grada Splita koji je raspisan temeljem Zakona o prostornom uređenju.

Obrazac za prijavu inicijativa sa svim potrebnim podacima i dokumentacijom te kontaktom za sva dodatna pojašnjenja dostupan je u prilogu.