Članak

NEWS
28. ožujka 2022.

Na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Poziv

Na istoj stranici mogu se naći i obrasci koje vlasnici stambenih jedinica koje žele ponuditi za zabrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine mogu popuniti i poslati na mail kriznesituacije@split.hr ili donijeti osobno u pisarnicu Gradske uprave Grada Splita, Obala kneza Branimira 17.

Također, tiskani obrasci moći će se preuzeti i u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Splita.
Popunjeni obrasci su ujedno i zahtjev za pregled stambene jedinice.
Uz popunjeni Obrazac za prijavu,  treba priložiti:

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

 Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Predstavnici Stožera CZ Grada Splita obići će po Vašoj prijavi objekt radi ispunjavanja potvrde o nadzoru stambene jedinice.