09. listopada 2023.

Naknada za troškove ogrijeva

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad Split, koji imaju prebivalište na području Grada Splita, do 5. studenog 2023. godine mogu podnijeti zahtjev za naknadu za troškove stanovanja, u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva.

Zahtjevi se predaju u pisarnicu Grada Splita, na adresu Obala kneza Branimira 17.

 

Potrebna dokumentacija:

1. Potpisana izjava korisnika da se grije na drva (ispunjava se prilikom podnošenja zahtjeva) uz koju je obvezno priložiti i Potvrdu Banke o otvorenom tekućem računu na ime podnositelja Zahtjeva.

 

Povratak