27. veljače 2024.

Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvar. prava na finan. potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2024. g. sa projekcijama za 2025.-2026. g.

Povratak