30. ožujka 2022.

Održani prvi sastanci Radnih skupina za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine

Dana 24. i 25. ožujka 2022. godine u prostorijama SPINIT inkubatora Sveučilišta u Splitu održano je pet sastanaka Radnih skupina u okviru izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine, a na kojima je sudjelovalo 195 sudionika.

 

Uz Grad Split, kao grad središte Urbane aglomeracije Split te koordinatora i nositelja izrade Strategije, i predstavnike 12 jedinica lokalne samouprave koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split, na sastancima su sudjelovali i relevantni dionici identificiranih tematskih područja formiranih u pet Radnih skupina Strategije: Socijalna uključenost i zdravstvo; Kultura i društvo; Poduzetništvo, obrtništvo i turizam; Održiva urbana mobilnost i Zeleni razvoj.

 

Kako je Strategija trenutno u fazi izrade Analize stanja, nakon prikupljenih inicijalnih podataka su organizirani sastanci Radnih skupina kako bi se tijekom održanih sastanaka prikupile dodatne informacije ,,s terena'' s ciljem dobivanja relevantnih podataka za izradu Analize stanja i SWOT analize kao podloge za definiranje strateškog okvira razvoja Urbane aglomeracije Split.

 

Izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split je preduvjet za nastavak korištenja bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split i u financijskom razdoblju 2021.-2027. te se očekuje kako će se konstruktivna suradnja radi savjetovanja, predlaganja i usmjeravanja procesa izrade Strategije nastaviti i kroz nadolazeće radne sastanke.

 

 

Povratak