23. siječnja 2023.

Osigurana bespovratna sredstva za zamjenu sustava hlađenja i grijanja velike i male dvorane ŠC Gripe

Uspješnim projektnim prijavama na Poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje onečišćuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova objavljenim od Fonda za zaštitu okoliša, Javna ustanova Športski objekti - Split osigurala je 45% potrebnog iznosa za zamjenu sustava hlađenja i grijanja unutar kompleksa ŠC Gripe.

Ostvarenim bespovratnim sredstvima za realizaciju dvaju projekata zamijenit će se sva tri tehnički neispravna i neisplativa postojeća rashladnika koji se koriste za potrebe hlađenja velike i male dvorane unutar kompleksa ŠC Gripe. Time će se osigurati kvalitetno i suvremeno hlađenje dvorana, kao i njihovo korištenje u ljetnom periodu. Važno je napomenuti kako novi uređaji koji će projektom biti zamijenjeni imaju i mogućnost grijanja, što stari uređaji nisu imali.

Realizacijom projekta započinje i proces zamjene kotlovnice koja koristi lož ulje, te se osigurava prelazak na ekološki prihvatljiv energent. Dizalice topline koje su predviđene projektom u odnosu na postojeću kotlovnicu imaju višestruko veću iskoristivost i znatno manju emisiju CO2 u atmosferu. Stavljanjem u funkciju novih uređaja smanjit će se opterećenje zastarjele kotlovnice, minimalizirati potrošnja lako loživog lož ulja i time povećati pouzdanost postojeće kotlovnice.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni postojećeg rashladnog sustava, nabavu i ugradnju rashladnog sustava, što uključuje demontažu i ekološko zbrinjavanje postojećeg sustava, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova zamjene rashladnog sustava.

Ukupna investicija sukladno projektantskoj procjeni iznosi 695.135,00 eura (5.263.000,00 kuna), a dvama projektima osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 318.534,00 eura (2.400.000,00 kuna), što je 45% ukupne investicije. Preostali potrebni iznos sredstava Javna ustanova Športski objekti - Split osigurat će iz vlastitih izvora.

Predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci.

Povratak