01. ožujka 2024.

Otvoreno javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika za dodjelu potpora malim poduzetnicima

Prijedlog Pravilnika o potporama subjektima malog gospodarstva temeljem Programa poticanja poduzetništva na području grada Splita u razdoblju 2024.-2030. objavljen je danas na javnom savjetovanju koje će trajati  trideset dana, a zainteresirana javnost u tom razdoblju može poslati svoje komentare.

Pravilnik je podloga za objavu natječaja temeljem kojih će se dodjeljivati potpore prihvatljivim prijaviteljima – subjektima maloga gospodarstva, u grupama trgovačka društva i obrtnici. Potencijalni prijavitelji iz navedenih skupina će kroz Pravilnik biti upoznati s mnogim elementima koji su bitni kako bi već sada počeli promišljati o uspješnoj prijavi na buduće natječaje.

Potpore koje će se dodjeljivati temeljem Pravilnika predstavljaju doprinos stvaranju pozitivnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i razvijanje poduzetničke klime, kao i doprinos očuvanju i jačanju obrtništva i unapređenju konkurentnosti obrtnika. Pravilnik predstavlja jedan oblik usmjerenja i poticanja ukupnog gospodarskog, pa i društvenog razvoja na području grada Splita.

Uzevši u obzir ulogu potpora, odnosno Pravilnika u ostvarenju ciljeva Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine, kao i u unaprjeđenju gospodarske, ali i društvene strukture, upućujemo zainteresiranu javnost da dostavi svoje komentare, kako bi participativni pristup polučio što snažnije rezultate koji će predstavljati zamah u transformaciji grada Splita u razdoblju do 2030 godine.

 

Tekst prijedloga Pravilnika i Obrazac za sudjelovanje u internetskom savjetovanju dostupni su na poveznici:

https://split.hr/clanak/javno-savjetovanje-o-pravilniku-o-potporama-subjektima-malog-gospodarstva-temeljem-programa-poticanja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-splita-za-razdoblje-2024-2030

 

Povratak