Članak

NEWS
7. prosinca 2023.

Plan za Brodaricu: Stadion za oko 30 tisuća gledatelja i novi stambeno-poslovni sadržaj za građane Splita

Započela je izrada Predinvesticijske studije za razvijanje Gradskog projekta br.5 – Brodarica, koja će analizirati izgradnju novog nogometnog stadiona kapaciteta oko 30 000 gledatelja i novih poslovnih, turističko-ugostiteljskih, kongresnih i stambenih sadržaja do maksimalno ‪120 000‬ m2. Studijom će se razmotriti mogući modeli investicijskog i kooperativnog djelovanja, pravni modeli uređenja odnosa dionika, investicijsko djelovanje s pogledom na učinak istoga na porezni status Grada Splita, pregled smjernica Europske komisije, analiza izvora financiranja i analiza rizika.

Paralelno s tim procesom pokrenut je i postupak donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Splita te su materijali dostavljeni gradskim vijećnicima kako bi na ovu temu raspravljali na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, 13. prosinca 2023. godine. Ovako dopunjene odredbe GUP-a biti će osnova za provedbu arhitektonski-urbanističkog natječaja, kao stručne podloge za izradu UPU-a predmetnog područja, kojim će se detaljnije odrediti oblikovanje I sadržaj svih elemenata planiranog kompleksa.

Prethodno, o ovoj temi će se raspravljati i na Komisiji za urbanizam koja će se sastati do zakazane sjednice Gradskog vijeća.

Ovo je početak procesa čiji će konačni cilj biti definiranje svih uvjeta koji su potrebni kako bi se u što skorije vrijeme na Brodarici izgradio novi stadion s pratećim komercijalnim sadržajima i značajnim kapacitetom stanova koji će pripadati kategoriji priuštivog stanovanja.