06. lipnja 2023.

Počeli radovi na sanaciji strmog pokosa iznad javne garaže na Blatinama

Danas su započeli su radovi na sanaciji trinaest metarskog strmog pokosa iznad javne garaže na Blatinama, a planirano vrijeme izvođenja je šest mjeseci. Radovi će  obuhvatiti uklanjanje postojećeg dezintegriranog mlaznog betona i površinskog dijela stijene neposredno ispod mlaznog betona, uklanjanje vegetacije koja je narasla po pokosu i nožici pokosa, uklanjanje obrušenog materijala, izvedbu samobušivih sidara, te izvedbu nove obloge od armaturne mreže i mlaznog betona.

Naime, prilikom izgradnje garaže na Blatinama 1986. godine izveden  je strmi pokos sjeverno od garaže koji je bio zaštićen prskanim betonom i štapnim sidrima. Izvedena zaštita pokosa je najvećim dijelom oštećena, te je izgubila svoju funkciju. Padina se već počela obrušavati, te je postojala opasnost od nastanka klizišta s čime bi bili ugroženi objekti iznad garaže, a i sama garaža.

Projekt sanacije pokosa na Škrapama izradila je tvrtka Trames d.o.o., a izvođač radova je Octopus Rijeka d.o.o. a ukupna vrijednost investicije je cca 400.000 eura.

Za vrijeme izvođenja sanacijskih radova na snazi će biti privremena regulacija prometa.

Pješački promet neće biti moguć istočnim nogostupom Dubrovačke ulice  od južnog ulaza u tunel do križanja sa Ulicom A. B. Šimića .

Molimo građane za suradnju, strpljenje i razumijevanje!

 

Povratak