Članak

NEWS
25. listopada 2016.

Reagiranje Katarine Nataše Merćep, pročelnice Službe za javnu nabavu Grada Splita na tekst u „Slobodnoj Dalmaciji“ objavljenog dana 22. listopada 2016. godine pod naslovom „Grad

U tiskanom izdanju „Slobodne Dalmacije“ od dana 22. listopada 2016. godine u tekstu novinarke Tihane Marović pod naslovom „Grad pogriješio u troškovniku i otegnuo natječaj za OŠ Pujanki“ izneseno je niz insinuacija i dezinformacija na koje je Služba za javnu nabavu Grada Splita dužna reagirati.

Služba za javnu nabavu koja se ovdje direktno proziva drži ovaj članak zluradim, jer kako tvrdi novinarka „nisu novost problemi s postupcima javne nabave“. Nije nam jasno o kojim problemima se insinuira s obzirom na 200-tinjak urednih postupaka javne nabave godišnje koje obavi ova služba Grada Splita. 

Nadalje, rečenica „Navodno, u dokument je stavljeno ime jedne osobe koja mora imati pravni status da bi sve bilo po propisu i zakonu“ čitatelje dovodi u zabludu i nejasno s kojim ciljem.

„Informacija“ navedena u spornom tekstu da se rok za dostavu ponuda produljuje za dva tjedna, do četvrtka  03. studenoga 2016. godine je pogrešna. Naime, točna informacija koju je autorica članka mogla provjeriti kod mjerodavne službe Grada glasi ovako: Služba za javnu nabavu je od strane ponuditelja koji, na žalost, posljednji trenutak slažu ponude, dobila telefonski upit o količinama u troškovniku, točnije o dvije stavke između nekoliko tisuća stavki. Te dvije stavke nisu bile apsolutno jasno opisane, pa ponuditelji nisu bili sigurni da je količina  stavke „1“. 

Napominjemo da troškovnike ne izrađuje Grad, ni njegove službe, već projektanti koje naručujemo i plaćamo.
 

Iskustvo kaže da u ovako velikim projektima uvijek postoje sitne greške i nejasnoće koje se u tijeku roka za dostavu ponuda mijenjaju i objašnjavanju.
  
Kako više nije bilo vremena, jer je zakonski rok za postavljanje pitanja ponuditelja 6 dana prije isteka roka za dostavu ponuda, Grad Split tj. Služba za javnu nabavu je napravila jedino moguće u tom trenutku, a da ne riskira mogućnost da mora poništiti postupak nakon otvaranja ponuda. Mada je greška minorna, žalba je ipak bila moguća i Grad je bio svjestan da je  upitom ponuditelja (njegovo ime ne možemo otkrivati jer je tajno do otvaranja ponuda) dobio spoznaju da greška ipak postoji.
  
U roku od pet minuta Služba za javnu nabavu je objavila ponuditeljima informaciju da zaustavlja postupak i pomiče rok. Cilj je bio zaustaviti ponuditelje u dostavi ponude i ne prouzročiti njima i nama dodatni trošak.
  
Nakon toga se sa projektantom riješio troškovnik tj. ispravile te dvije stavke, ali je već istekao prvotni rok za dostavu ponuda. Kako se u javnoj nabavi sve radi elektronski, naručitelj je tada morao poništiti postupak, objaviti tu informaciju, objaviti novi postupak i dati novi rok od 20 dana. Novi rok je 11. studenoga u 10: 00 sati. 

Svaka neprovjerena informacija nanosi ozbiljnu štetu, kako ponuditeljima tako i Gradu.  Naime, gospodarstvenici slažu mukotrpno ponude i nekorektno je dodatno otežavati posao bilo kome dok postupak traje.
 Nakon okončanja postupka, temeljem Zakona o pristupu informacijama, ova Služba može bilo kome koji to zatraži dati svu dokumentaciju. 

Tekst (.doc)