Članak

NEWS
2. studenog 2017.

Reagiranje Tea Vojkovića, pročelnika UO za prostorno uređenje i graditeljstvo na netočne navode objavljene u listu Slobodna Dalmacija u subotu, 29. travnja 2017.

S obzirom na netočnosti iznesene od strane predstavnika investitora u članku SD od 29.4 (subota), dužan sam upoznati javnost sa određenim činjenicama i pojasniti novonastalu situaciju u vezi izgradnje poslovnog tornja Westgate „B“. 
Netočna je tvrdnja da GUP-om nije propisana visina gradnje. Baš naprotiv, visina je jedan od tri najvažnija parametra koji se GUP-om, direktno ili indirektno, određuju, odnosno ograničavaju, za svaku lokaciju gradnje. To su izgrađenost parcele, iskoristivost parcele i katnost i/ili visina. Predložena izmjena prekoračuje dozvoljene parametre u dva od tri bitna pokazatelja – katnost i iskoristivost, i to ne za neku zanemarivu veličinu već za cca 50 %. 
Dakle, ako investitor traži dodatne katove i površinu građevine koji izlaze izvan okvira dozvoljenih GUP-om, nadležno tijelo mu je dužno ukazati na ograničenja. Naravno, sve u zakonom propisanoj proceduri, donošenjem odgovarajućeg akta u kojem će službena osoba koja provodi postupak razloge odbijanja detaljno i jasno obrazložiti, sve kako projektant-legalista i sugerira. Na ovako doneseno rješenje investitor ima pravo žalbe, a o žalbi odlučuju institucije Republike Hrvatske, a ne neki paralelni svjetovi. 
Nije točno da investitor ima mišljenje Ministarstva koje mu daje za pravo. Baš naprotiv u Mišljenju Ministarstva od 19. listopada 2015 god (kojeg dostavljam u prilogu) investitor se jasno  upućuje da je tumačenje odredbi GUP-a i donošenje akata kojim se odobrava gradnja u isključivoj nadležnosti i odgovornosti upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita. 
Gospodin Komar nema pravo na iznenađenost i iznenadni revolt jer je na svim sastancima koji su u Gradskoj upravi prethodne godine vođeni po ovom pitanju u krugu svih nadležnih tijela (stručna služba Grada, stručni izrađivači, ovaj upravni odjel i službene osobe koje vode postupak) dobio potpuno jasan stav da bez izmjena GUP-a ne može dobiti dodatnu katnost i izgrađenost, zbog čega je i pokrenuo inicijativu izmjene GUP-a za ovu lokaciju, a ne samo kao „dodatno osiguranje“, kako to navodi projektant. 
Podrška bivše Ministrice izvornom, neizmijenjenom projektu, koji je dobio građevinsku dozvolu 2013. god. nije od utjecaja na današnju situaciju. Nitko ne dovodi u pitanje stečeno pravo investitora da realizira projekt kakav je odobren. Ovo izmjena koja se danas zahtijeva iskače iz svih maksimalno dopuštenih parametara GUP-a, pa uz svo dužno poštovanje prema stručnosti gđe. bivše ministrice, držim da mi, koji svakodnevno provodimo odredbe GUP-a Grada Splita, odredbe tog dokumenta poznajemo bolje i detaljnije od stručnjaka iz Zagreba (ili neke druge sredine), te imamo pravo, na razini Grada i u okviru svojih nadležnosti, odrediti šta je u skladu sa odredbama GUP-a, a šta nije. 
Kao građanin ovog grada mogu prihvatiti mišljenje i opravdane kritike građana i investitora da su odredbe prostorno-planske dokumentacije i Zakona često nepotrebno ograničavajuće, nejasne i teško provedive, ali dok sam pročelnik upravnog odjela koji je nadležan za provođenje istih, dužan sam, kao i službene osobe koje vode postupke, iste provoditi onako kako su napisane, i to prema svima jednako. 
Upravo zbog nezgrapnosti i ograničavajućih, ne-razvojnih i ne-poticajnih odredbi našeg GUP-a pokrenut je postupak izmjena ovog dokumenta. Donošenje ovog dokumenta u nekom obliku, dogodit će se, vjerujem, u najkraćem mogućem ili optimalnom roku.  Dok se to ne dogodi upućujem ovog investitora na strpljenje, kao što su strpljivi i brojni drugi investitori čiji su projekti na čekanju novog ili izmjenjenog GUP-a. Ja ni na koji način ne mogu utjecati na dinamiku ovog procesa. 
Neprimjereni pritisak izvan okvira zakonom propisane procedure, kao i prijetnje tužbom, proglašavanje ovog slučaja političim pitanjem ili (međunarodnim) skandalom, te spuštanje na osobnu razinu, osobne uvrede, bahatost i arogancija predstavnika investitora sigurno neće doprinijeti rješenju ovog pitanja. Ovaj investitor treba shvatiti da zbog njegove pozicije prividne „veličine i snage“ njegov predmet neće biti rješavan izvan pravila koja važe za sve ostale građane i investitore. 
Ako nadležna gradska tijela zaključe da postoji razlog i/ili izbalansirani javno-privatni interes da se ovom investitoru odobri izlazak izvan okvira parametara gradnje po GUP-u kakvi su danas na snazi, a koji važe za sve ostale  građane, te kroz jasne odredbe izmjena GUP-a  omogući ovaj zahvat, nakon što Gradsko vijeće to prihvati u zakonom propisanoj proceduri, službene osobe ovog odjela i ja osobno ćemo bez ikakvog ograničenja takve odredbe i provoditi. 
Pri tom se nadam da će se u čitavom procesu iskristalizirati i stručno mišljenje splitskih arhitekata, ali do sada nisam čuo glas niti jednog splitskog arhitekte koji bi bezrezervno podržao ovakav zahvat. U ozbiljnoj stručnoj raspravi treba ocijeniti da li se ovdje radi o neprimjerenom „nasilju“ nad prostorom, kojim se dodatno unosi pretjerana izgrađenost na već preizgrađenu, relativno malu i skučenu parcelu, bez uvažavanja eventualne potrebe sagledavanja prostornog rješenja šireg zahvata kroz donošenje detaljnijeg plana za područje koje GUP određuje kao Gradski projekt Kopilica, te uz potrebu sagledavanja eventualnih infrastrukturnih ograničenja.