Članak

NEWS
OldId: 10795
19. travnja 2019.

Teeschools interreg Mediterranean - regionalna konferencija Grada Splita

Teeschools interreg Mediterranean - regionalna konferencija Grada Splita

Grad Split je u četvrtak 18. travnja 2019. godine, u sklopu INTERREG Mediterranean TEESCHOOLS projekta, održao Prvu regionalnu konferenciju Projekta.

2019_04_19_Interreg.jpg Partneri u organizaciji konferencije bili su: Strukovna grupacija obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti i Strukovna grupacija energetike ŽK Split, HEP ESCO d.o.o., Projektni biro d.o.o. i Klimaproing d.o.o.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici institucionalnih tijela gradova: Zamjenik gradonačelnika grada Omiša g. Ivan Bartulović, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte Grada Splita Radojka Tomašević kao i predstavnici Grada Splita, predstavnici Općine Klis, Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinske županije, Javne ustanove RERA S.D., Hrvatske gospodarske komore Split, predstavnici osnovne škole OŠ Bol, Split, te predstavnici tvrtki HEP ESCO d.o.o., Projektni biro d.o.o., Klimaproing d.o.o., Elos d.o.o., Installing d.o.o., Kaleta projekt d.o.o., Cemex Hrvatska d.d., HEP Proizvodnja d.o.o., Roterm d.o.o., Delić dielektrik d.o.o., Plovput d.o.o., KGS d.o.o., MARK 2 d.o.o.

U uvodnom dijelu nazočne su pozdravili Pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte Grada Splita gđa. Radojka Tomašević i predsjednik Strukovne grupacije energetike ŽK Split g. Damir Buzov.
Održane su prezentacije „TEESCHOOLS projekt, partnerstvo i aktivnosti“ - Andrea Barić, Grad Split, „TEESCHOOLS web alat energetske učinkovitosti“ - Goran Hanžek, HEP ESCO d.o.o., „TEESCHOOLS energetski pregledi 5 odabranih Teeschools škola Grada Splita i „TEESCHOOLS aktivnost Sporazum Gradonačelnika za klimu i energiju“ - gđa. Goranka Tropčić Zekan, Klimaproing d.o.o. i predsjednica Hrvatskog Savjeta za zelenu gradnju.

Cilj projekta Teeschools, koji je dio Interreg Mediteran programa Europske Unije je potaknuti viši priljev privatnih sredstava u obnovi zgrada javnog sektora, pritom podržavajući mediteranske regije u ispunjavanju obveza iz Europskih direktiva u sektoru energetske učinkovitosti.