Članak

NEWS
3. listopada 2019.

USEFALL: Korisnicima predstavljene mape kretanja i dostupnosti stare gradske jezgre na Brailleovom pismu

Na radionici za udruge osoba s invaliditetom predstavljeni su rezultati EU projekta USEFALL kojim se poboljšava dostupnost staroj gradskoj jezgri Splita.

U sklopu radionice predstavljena je mapa kretanja i dostupnosti kao i mapa dostupnosti na Brailleovom pismu.