29. svibnja 2024.

Utvrđena rang lista prijavitelja za organizaciju događanja od interesa za Grad Split

Donesen je Zaključak o utvrđivanju rang liste prijavitelja kojima se odobravaju sredstva po Javnom pozivu za dodjelu potpora za organizaciju događanja od interesa za Grad Split u 2024. godini. Nakon provedenih postupaka provjere usklađenosti s uvjetima Javnog poziva i provedene ocjene kvalitete, 14 korisnika je ostvarilo pravo na potporu u ukupnom iznosu od 110.389,20 EUR. Navedena potpora predstavlja značajan poticaj organizacije događanja od nacionalnog i međunarodnog značaja koja obogaćuju društvenu i gospodarsku ponudu na području grada Splita, posebno s naglaskom na razdoblja izvan glavne turističke sezone, usmjerenih ka strateškom pozicioniranju i prepoznavanju Splita kao relevantne točke na nacionalnoj i međunarodnoj karti događanja. 

Zaključak je dostupan na lokaciji: https://split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-organizaciju-dogadjanja-od-interesa-za-grad-split-1.

Povratak