29. siječnja 2014.

Viši savjetnici gradonačelnika

Viši savjetnici gradonačelnika

Viši savjetnik gradonačelnika - specijalist za kulturu i znanost
Igor Baković
tel: 021/310-043
e-mail: igor.bakovic@split.hr


Viša savjetnica gradonačelnika - specijalist za odnose s javnošću
Ana Đeldum
tel: 021/310-470
e-mail: ana.djeldum@split.hr


Viša savjetnica gradonačelnika - specijalist za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Nina Miličević
tel: 021/310-110
e-mail: nina.milicevic@split.hr


Viši savjetnik gradonačelnika - specijalist za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Dražen Pejković
021/310-340
e-mail: drazen.pejkovic@split.hr


Viša savjetnica gradonačelnika - specijalist za obrazovanje
Anđelka Visković
tel: 021/310-171;  fax: 021/310-165
e-mail: andjelka.viskovic@split.hr

 

Povratak