27. studenog 2023.

Završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na bedemima u Ulici kralja Tomislava

Završena je posljednja, 3. faza  konzervatorsko-restauratorskih radova na renesansnim gradskim bedemima u Ulici kralja Tomislava, koji su spajali Vrata Pisture na vrhu Bosanske ulice s bastionom Zorzi (Civran) na uglu Ulice kralja Tomislava i Marmontove ulice.

U arheološkim radovima potvrđeno je i postojanje kazamata, prostorije unutar bedema za smještaj obrambenog topništva, koji se datira u 1503. godinu kada se zidine ojačavaju gradnjom novog pokosa i kazamata pred izravnom prijetnjom turske vojske.

Nakon što je očišćen mikrobiološki obraštaj s bedema, uklonjen je i viši obraštaj, te provedeno mehaničko i kemijsko čišćenje kamena. Uklonjene su i nestabilne i oštećene sljubnice, veće ispune zidane opekom donjeg dijela bedema zadržane su i ožbukane, od žbuke su očišćena mjesta u gornjem dijelu bedema. Prema konzervatorskim smjernicama neka su mjesta ožbukana, a neka nadomještena umjetnim kamenom. Izvršena je i razgradnja i uklanjanje dijelova zidanih opekom na kojima su se radile rekonstrukcije kamenog bloka od prirodnog kamena. Uklonjen je i oštećeni sloj raslojenih kamenih blokova. Svi nadomješteni blokovi, te dodatno obrađeni dijelovi nedostajućih formi na kamenoj plastici tonski su ujednačeni s okolnim tonom površine kamenog materijala, kako ne bi bitno odstupali u tonu od patine okolnih blokova.

Povratak