OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Denis Krnić
e-mail: denis.krnic@split.hr


ZAMJENICA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Kristina Čuvalo 
e-mail: kristina.cuvalo@split.hr 


Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:

  • elektroničke pošte na mail denis.krnic@split.hr
  • poštom na adresu: Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
  • osobno putem pisarnice na adresi Obala kneza Branimira 17, 21000 Split

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Grad Split omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Grada Splita ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Obavijest o nazočnosti sjednicama Gradskog vijeća

Obavijest o nazočnosti sjednicama Gradskog vijeća

Prema Članku 117. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita:
 
Predsjednik Vijeća će omogućiti nazočnost predstavnika medija akreditiranih u Gradu Splitu sjednicama Vijeća, sukladno prostornim i tehničkim mogućnostima dvorane u kojoj se održava sjednica.

Na isti način će se omogućiti nazočnost predstavnika udruga, drugih pravnih osoba ili građana tijekom rasprave o temama za koje su najavili svoju nazočnost najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.