Djeca i mladi

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na sufinanciranje marende u visini od 150,00 kuna mjesečno

Pravo na sufinanciranje marende u visini od 150,00 kuna mjesečnou osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:

- dijete čija obitelj ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN, 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 70% i većim, 
- dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvijet prihoda uvećan za 100 %
- dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak, 
- dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnici nezaposleni, 
- dijete sa teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi 
  
Pravo na besplatnu školsku marendu može ostvariti i učenik koji je rješenjem Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu. 
  
Zahtjev (obrazac broj 5) s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu: 
- dostaviti odgojno obrazovnoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita 
  
Roditelji/skrbnici/udomitelji će nakon podnošenja zahtjeva dobiti rješenja, a odobreni iznos sufinanciranja Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita će isplaćivati mjesečno na račun roditelja/skrbnika/udomitelja. 
  
Ukoliko nadležne institucije utvrde da se ne podmiruju troškovi organizirane marende u školi ili da dijete svakodnevno pohađa školu bez marende, novim rješenjem će se ukinuti isplata roditelju/skrbniku/ udomitelju na račun i preusmjeriti sredstva osnovnoj školi koja će organizirati dostavu marende za dijete. 
  
NAPOMENA: Zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna tekuće školske godine omogućavaju ostvarenje prava od početka školske godine. Nakon tog datuma, pravo se ostvaruje od mjeseca podnošenja zahtjeva. 

NAPOMENA ZA SAMOHRANE RODITELJE: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:
Dvočlana obitelj                       5.800,00 kuna
Za svakog daljnjeg člana       +1.400,00 kuna