Detalj oglasa

Hidden script for title transfer
Prijave na natječaj traju od 31.10.2019.

Javni poziv za dodjelu potpore učenicima srednjih škola i studentima s invaliditetom

Iznosi potpora za učenike i studente s invaliditetom su:​
- 600,00 kuna mjesečno u školskoj godini za​ učenike srednjih škola,​
- 800,00 kuna mjesečno u akademskoj godini za​ studente koji studiraju u Splitu,​ 
- 1.000,00 kuna mjesečno u akademskoj godini za​ studente koji studiraju izvan Splita,

Iznosi potpora isplaćuju se u najviše 10 (deset) jednakih mjesečnih obroka kroz školsku/ akademsku godinu, a rok za prijavu je 30. studenoga 2019. godine. Povjerenstvo će utvrditi listu kandidata za dodjelu potpore prema slijedećim kriterijima:
invaliditet i težina oštećenja, uspjeh u školovanju, postignuti i priznati izvanškolski rezultati učenika na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta. Za školsku/akademsku 2019./2020. godinu je osigurano 150.000,00 kuna u Proračunu Grada Splita, a uvjeti i sve važne informacije za ostvarivanje ovog prava su navedeni u javnom pozivu.