Detalj oglasa

NEWS
25.1.2022. -

Poziv za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2022. godinu (za akademsku godinu 2021./2022.)

Prijava na ovaj Poziv podnosi se na obrascu koji se može predići na mrežnoj stranici ili u pisarnici Grada Splita svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati.

Prijava se upućuje preporučenom poštom na adresu Grad Split – Ured Grada, 21000 Split - Obala kneza Branimira 17, s naznakom „Prijava za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija”, a može se i osobno predati u pisarnici Grada Splita na istoj adresi.

Prijave se također mogu uputiti i putem elektroničke pošte na sljedećoj adresi: pisarnica@split.hr s naznakom „Prijava za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija“.

Kontakt telefon +385 21 310-067.

Hidden script for title transfer