Prijave na natječaj traju od 14.5.2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole na novoformiranoj građevnoj čestici kat. čest. zem. 6046/19

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.zem. 6046/19 (koja se formira od kat.čest.zem. 6046/1, 6046/3, 6046/5, 6046/9, 6046/10, 6046/14, 6046/15, 6046/16 i 6046/18) k.o. Split.

Podnositelj zahtjeva: NEOPLASMA d.o.o. Split