Pretraga

Projekti

Završen

Biraj biciklu! - KK.07.4.2.22.0001

 

O projektu:

Projektom razvoja sustava javnih bicikala na području UAS-a popularizirat će se korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza u cilju povećanja broja putnika u javnom prijevozu. Najzastupljeniji alternativni oblik prometa je biciklistički promet čiji je razvoj potrebno intenzivirati kontinuiranim prilagodbama infrastrukture i regulacije prometa, uspostavom biciklističkih prometnica, umrežavanjem postojećih biciklističkih površina i realizacijom projekata javnog biciklističkog servisa.

Cilj projekta postići će se kroz tri temeljna ulaganja:

  1. izgradnja i označavanje biciklističkih prometnica na području UAS-a u gradovima Trogiru i Splitu,
  2. implementacija novog sustava javnih bicikala na području UAS-a te
  3. izrada analitičke podloge za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica UASa.

U sklopu aktivnosti ovog integriranog projekta, nositelj i projektni partneri s područja UAS-a dobit će 41 novu stanicu javnih bicikala s mješovitim kontingentom od ukupno 242 bicikla te će biti uspostavljene dvije biciklističke prometnice.

Ulaganje u visini 3,062 milijuna kuna odnosi se na izgradnju, odnosno označavanje biciklističkih prometnica u gradovima Trogiru i Splitu ukupne duljine 1,198 km čime će se osigurati podloga za sigurnije korištenje bicikala na predmetnim lokacijama. Predviđeno je da se u potpunosti izgradi biciklistička prometnica i šetnica u gradu Trogiru ukupne duljine 450 metara za što je izrađena dokumentacija glavnog projekta. Izgradnja biciklističke prometnice i pješačke staze jedinstven je projekt usmjeren ka povećanju sigurnosti svih dionika u prometu, posebice pješaka i biciklista. U gradu Splitu u uvali Trstenik predviđeno je označavanje biciklističke prometnice i pješačke staze ukupne duljine 748 metara. Ukupna procijenjena vrijednost investicije izgradnje biciklističke prometnice i pješačke staze u gradu Trogiru iznosi 2,940 milijuna kuna, a označavanje biciklističke prometnice i pješačke staze u Splitu 122.044,50 kuna.

Implementacija novog sustava podrazumijeva 41 novu lokaciju s novim terminalima i pripadajućim elektroenergetskim priključcima te ukupno 242 mješovitog kontingenta bicikala, od čega se 116 odnosi na klasične, a 126 na bicikle na električni pogon. Navedena 41 nova lokacija s terminalima bit će raspoređena u osam jedinica lokalne samouprave, sukladno provedenoj analizi potreba i mogućnosti za implementacijom sustava. Lokacije će biti raspoređene u administrativnom području nositelja projekta gradu Splitu te sedam partnera – gradovi Solin, Trogir i Kaštela te općine Podstrana, Klis, Dugopolje i Dicmo.

Terminali s pripadajućim električnim i klasičnim biciklima bit će raspoređeni kako slijedi:

(1) Grad Split – 16 terminala s 50 električnih, 20 klasičnih bicikala i 70 stalaka,

(2) Grad Solin – 6 terminala s 12 električnih, 26 klasična bicikla i 50 stalaka,

(3) Grad Trogir – 3 terminala s 10 električnih, 10 klasičnih bicikala i 30 stalaka,

(4) Grad Kaštela – 6 terminala s 30 električnih, 30 klasičnih bicikala i 72 stalka,

(5) Općina Podstrana – 2 terminala s 6 električnih, 6 klasičnih bicikala i 16 stalaka,

(6) Općina Klis – 2 terminala s 4 električna, 8 klasičnih bicikala i 16 stalaka,

(7) Općina Dugopolje – 4 terminala s 10 električnih, 10 klasičnih bicikala i 28 stalaka,

(8) Općina Dicmo – 2 terminala s 4 električna, 6 klasičnih bicikala i 14 stalaka.

Posljednji oblik ulaganja podrazumijeva intelektualnu imovinu, odnosno izradu analitičke podloge – studije potencijala razvoja biciklističkih prometnica za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica na području UAS-a. Izrađena analitička podloga za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica na području UASa utvrdit će prostorne i sigurnosne opcije razvoja cijele mreže koja će biti temelj izgradnje i označavanja biciklističkih prometnica te sigurnijeg korištenja i optimalne iskorištenosti sustava javnih bicikala na području urbane aglomeracije.

 

Kontakt: EU_Sluzba@split.hr

 

Više o načinu i uvjetima korištenja sustava javnih bicikli možete naći na stranici tvrtke Split parking d.o.o.: https://www.splitparking.hr/javne-bicikle

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Splita.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.opzo-opkk.hr.

 

Outputi projekta:

Osnovne informacije
Kod projekta:
KK.07.4.2.22.0001
Naziv poziva:
ITU - URBANA MOBILNOST KK.07.4.2.22 – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split
Naziv fonda:
Kohezijski fond
Naziv programa:
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nositelj projekta:
Grad Split
Projektni partneri:
Grad Kaštela, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Podstrana
Početak provedbe projekta:
6.3.2020.
Završetak provedbe projekta:
1.1.2023.
Trajanje projekta:
34 mjeseca
Status:
Završen
Ukupna vrijednost projekta:
1.806.282,54 €
Bespovratna sredstva:
1.445.802,20 €
Ukupni prihvatljivi troškovi:
1.806.282,54 €