Pretraga

Projekti

Završen

KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“

 

Cilj projekta:

U Urbanoj aglomeraciji Split osigurati učinkovitu provedbu i praćenje mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).

Grad Split je u listopadu 2017. godine potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za projekt KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“, čime je postao korisnik tehničke pomoći financirane iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Ukupna vrijednost odobrenog projekta iznosi 19.083.115,00 kn, od čega su 16.220.647,75 kn bespovratna sredstava za razdoblje provedbe projekta, do 31.12.2023.g. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.g. za projekt „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“ odobrena su i dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 1.717.480,35 kn, čime trošak ITU Odsjeka Gradu Splitu nije više 15%, već 6%.

Grad Split je, u cilju provedbe ITU mehanizma, osnovao 2017. godine Odsjek za provedbu ITU mehanizma koji je trenutno ustrojen unutar Upravnog odjela za ekonomske poslove. Projektom se sufinanciraju svi troškovi plaća službenika ITU Odsjeka, troškovi putovanja, edukacija, računalne i uredske opreme, vanjskih stručnjaka te troškovi informiranja i vidljivosti čime se osiguravaju preduvjeti za jačanje administrativne sposobnosti i učinkovitu provedbu aktivnosti Grada Splita kao Posredničkog tijela.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Navedeni ITU mehanizam po prvi puta uvodi obvezu delegiranja određenih funkcija u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, s nacionalne na lokalnu razinu, odnosno na gradsko upravno tijelo, što ujedno predstavlja i početak procesa decentralizacije.

Osnovne informacije
Kod projekta:
KK.10.1.1.02.0005
Naziv poziva:
Poziv za iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Naziv fonda:
Europski fond za regionalni razvoj
Naziv programa:
Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nositelj projekta:
Grad Split
Početak provedbe projekta:
16.9.2015.
Završetak provedbe projekta:
31.12.2023.
Status:
Završen
Ukupna vrijednost projekta:
2.532.764,62 €
Bespovratna sredstva:
2.152.849,92 €