Pretraga

Projekti

Završen

SUTRA - Sustainable Transport in Adriatic Coastal Areas and Hinterland

O projektu:

Prekogranični projekt „Održiv transport u jadranskim priobalnim područjima i zaleđu“ (engl. Sustainable transport in Adriatic costal areas and hinterland), (skraćenica projekta: SUTRA) bavi se problemom putničkog prometa, naročito cestovnog, koji dominira nad svim ostalim oblicima prometa.

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je promicanje multimodalnosti prijevoza putnika na programskom području putem zajedničkog osmišljavanja koncepata održive urbane mobilnosti i novih prekograničnih veza provedbom djelovanja koja su usmjerena na poboljšanje upotrebe alternativnih prijevoznih sredstava koja bolje povezuju obalu i zaleđe. Putem projekta SUTRA želi se također dodatno približiti građanima i turistima sadržaje koje nude Gradovi te povezati lokalna naselja i udaljene dijelove grada alternativnim oblikom javnog prijevoza.

Rezultati implementacije projektnih aktivnosti:

Kroz projekt će se implementirati deset novih ekološki prihvatljivih multimodalnih usluga prijevoza putnika, jedna nova pomorska veza između Italije i Hrvatske (relacija Caorle – Poreč), te zajednička aplikacija za pametni telefon za lak pristup multimodalnim prijevoznim rješenjima u sklopu projekta.

Grada Split je kroz projekt SUTRA uspješno je nadogradio sustav javnih bicikala sa četiri nova terminala, šesnaest klasičnih i osam električnih bicikli. Izrađena je zajednička mobilna aplikacija za lak pristup multimodalnim prijevoznim rješenjima, aplikacija će korisniku pokazati postojeće mogućnosti korištenja transporta u područjima pokrivenim projektom.

 

Više informacija na https://www.italy-croatia.eu/web/sutra  

Osnovne informacije
Kod projekta:
10045001
Naziv poziva:
2017 Standard – SUTRA, prioritet: pomorski promet
Naziv fonda:
Europski fond za regionalni razvoj
Naziv programa:
Program prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.
Nositelj projekta:
Grad Caorle, Italija
Projektni partneri:
Općina Ravenna, Općina Chioggia, Comunità Riviera Friulana, Općina Pescara, ISIG-Institut za međunarodnu sociologiju Gorizia), Splitsko-dalmatinska županija, Grad Poreč-Parenzo, Općina Vodnjan-Dignano i Grad Split
Početak provedbe projekta:
1.1.2019.
Završetak provedbe projekta:
31.3.2023.
Trajanje projekta:
51 mjesec
Status:
Završen
Ukupna vrijednost projekta:
2.897.500,00 €
Bespovratna sredstva:
2.462.875,00 €
Ukupni prihvatljivi troškovi:
2.897.500,00 €
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split:
206.000,00 €
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu:
175.100,00 €