Pretraga

Projekti

Završen

Zaželi sretniju starost 2

Zaželi sretniju starost 2

Projektom se želi pridonijeti jačanju kompetencija i tržišne konkurentnosti 57 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, kroz uspostavu usluge skrbi o 342 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području Grada Splita, te ujedno povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika i ojačati međugeneracijsku solidarnost. 
Kroz projekt će se spojiti dvije marginalizirane skupine od kojih će obje profitirati na različite načine, ciljna skupina zaposlenjem i obrazovanjem, a krajnji korisnici socijalnom uključenošću i smanjenjem potrebe za institucionalizacijom. Projekt će dodatno omogućiti Gradu Splitu standardiziranje socijalnih usluga, kao i razvoj planova pružanja budućih socijalnih usluga na području Grada, te ujedno ukazati na sve nedostatke, potrebe i mogućnosti za pružanje istih.

Osnovne informacije
Kod projekta:
UP.02.1.1.13.0327
Naziv poziva:
Zaželi Program zapošljavanja Žena – faza II
Naziv fonda:
Europski socijalni fond
Naziv programa:
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Nositelj projekta:
Grad Split
Projektni partneri:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Split, Centar za socijalnu skrb Split
Početak provedbe projekta:
4.1.2021.
Završetak provedbe projekta:
4.7.2022.
Trajanje projekta:
18 mjeseci
Status:
Završen
Ukupna vrijednost projekta:
663.614,02 €
Bespovratna sredstva:
663.614,02 €