Preglednik katastarskih podataka

Preglednik katastarskih podataka koji služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka RH.

Preglednik katastarskih podataka služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.
Podaci koji se vode u bazi službeni su katastarski podaci.
Preglednik omogućava uvid u katastarske podatke s određenim datumom za cijelu državu.
Uvid u podatke moguć je putem broja katastarske čestice ili putem broja posjedovnog lista u odabranoj katastarskoj općini.


Ispis posjedovnog lista ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava.
Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar i njihovim ispostavama