Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

Split and PEscara for European Citizenship and History, SPEECH

Cilj projekta je povećanje sudjelovanja građana iz Splita i Pescare u uključenost o donošenju EU odluka. Aktivnosti Grada Splita uključuju svečanu ceremoniju potpisivanja Memoranduma razumijevanja i Plana za promociju europskog državljanstva u Pescari; obilježavanje 60 godina Rimskih sporazuma; upoznavanje sudionika s poviješću, funkcioniranjem i radom Europske unije i aktivnog europskog državljanstva; izložbu fotografija „Europa u Slici“ i simulaciju Plenarne sjednice Europskog parlamenta mladih.