12. ožujka 2024.

Anketa za građane - Strategija zelene urbane obnove Grada Splita

Dragi sugrađani,

Grad Split je pokrenuo izradu Strategije zelene urbane obnove za razdoblje od 2024. do 2033. godine, a anketa pred Vama sastavni je dio procesa izrade spomenutog dokumenta.

Cilj izrade Strategije je stvoriti temelje razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbu klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike te kao podrška općem održivom razvoju cjelokupnog područja grada Splita.

Zelena infrastruktura predstavlja strateški planiranu mrežu sastavljenu od kvalitetnih zelenih i plavih (vodenih) površina koja omogućuje niz koristi za stanovništvo, a istodobno pruža stanište za biljni i životinjski svijet. U kontekstu ove ankete, zelene površine obuhvaćaju sve javne površine pod vegetacijom, uključujući prirodne (šume, šikare, livade i dr.), poluprirodne (perivoji, parkovi, poljoprivredne površine – maslinici, vinogradi i dr.) i uređene površine javne namjene (trgovi, šetnice, dječja igrališta, plaže, sportsko-rekreacijske površine i dr.).

U održivom razvoju gradova, osim razvoja zelene infrastrukture bitnu komponentu čini i razvoj kružnog gospodarenje prostorom i zgradama (uređenje i revitalizacija napuštenih ili nekorištenih prostora/zgrada i ponovna uporaba građevina) koja doprinosi očuvanju postojećih resursa.

Proces planiranja budućeg razvoja i unaprjeđenja elemenata zelene infrastrukture i razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama obuhvaća uključivanje građana s ciljem utvrđivanja potreba, ali i izazova kako bi se postigla svrha ulaganja – poboljšanje kvalitete života stanovnika.

Pitanja u ovoj anketi odnose se na cijelo administrativno područje grada Splita (grad Split) koje obuhvaća Split i naselja Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnicu.

Ova anketa je u potpunosti anonimna te se anketom ne prikupljaju i ne obrađuju Vaši osobni podaci.
Predviđeno vrijeme za ispunjavanje ankete je oko 10 minuta.
Unaprijed zahvaljujemo na odvojenom vremenu i Vašem doprinosu u izradi ovog iznimno važnog dokumenta.

Anketa je dostupna putem sljedeće poveznice  https://forms.gle/PhJRzTmH7mQdNWu18  u razdoblju od 12. 03. 2024. do 31. 03. 2024.

U slučaju dodatnih pitanja ili obrazloženja, molimo obratite se putem maila na: andrea.baric@split.hr i hrvoje.akrap@split.hr

Grad Split

Povratak