23. veljače 2024.

Druga dopuna obavijesti o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a u svezi s člankom 59. stavkom 1. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 67/23), Grad Split, Upravni odjel za urbanizam i izgradnju, Odsjek za prostorno planiranje daje

DRUGU DOPUNU OBAVIJESTI O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SPLITA

Procedura izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 31/05, 38/20 i 46/20-pročišćeni tekst) započela je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 5. sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita, broj 44/21 od 29. rujna 2021. godine. Obavijest o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Splita objavljena je 6.listopada 2021. godine na mrežnoj stranici Grada Splita. Gradsko vijeće Grada Splita je na svojoj 26. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine donijelo Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita koja je objavljena u Službenom Glasniku Grada Splita broj 92/23 od 21. prosinca 2023. godine. Dopuna obavijesti o izradi ID PPUG-a Splita objavljena je na mrežnoj stranici Grada Splita 4. siječnja 2024. godine. Gradsko vijeće Grada Splita je na svojoj 27. sjednici održanoj 12. veljače 2024. godine donijelo Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita koja je objavljena u Službenom Glasniku Grada Splita broj 11/24 od 20. veljače 2024. godine.

Povratak