Članak

NEWS
29. studenog 2023.

Krenula isplata naknada za ogrjev

Danas je započela je isplata naknade za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja grada Splita koji se griju na drva. Isplaćeno 72.054,56 EUR za 464 korisnika, a za sve preostale podnositelje zahtjeva za naknadu za troškove stanovanja, u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva uplate će biti do 15. prosinca. Iznos pojedinačne naknade je 155,29 eura.