02. siječnja 2024.

Obavijest o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja kompleksa S4/1 stambenog naselja Mertojak

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje dostavlja

OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA KOMPLEKSA S4/1 STAMBENOG NASELJA MERTOJAK

Procedura izrade započinje na temelju Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja kompleksa S4/1 stambenog naselja Mertojak, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 22. sjednici održanoj 19. listopada 2023.godine, a koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Splita“, broj 79/23.

Povratak