30. studenog 2022.

Objavljen Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom

Grad Split objavio je danas Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom, a rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i dnevnom tisku.

Za ravnatelja/icu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split može biti imenovana osoba koja  je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij teima najmanje pet godina rada na području vođenja i upravljanja glazbenim i kulturnim programima, manifestacijama i festivalima ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju.

Detalji Natječaja nalaze se na poveznici:

https://split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-ravnateljaice-javne-ustanove-u-kulturi-hrvatski-dom-split

 

 

 

Povratak