Članak

NEWS
19. prosinca 2019.

Objavljen prvi Poziv za soft projekte Urbane aglomeracije Split u okviru ITU mehanizma


Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 18. prosinca 2019. godine otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., te unutar specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinica lokalne samouprave, te javne ustanove kojima  je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi, dok partneri moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 
⦁    biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:  udruga – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17),  zaklada – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01), pravna osoba vjerske zajednice – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13), pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj registrirana u Evidenciji pravnih osoba katoličke crkve u Republici Hrvatskoj ili javna ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) registrirana za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi, jedinica lokalne samouprave
⦁    biti registriran/ustrojen u Republici Hrvatskoj sa sjedištem na prostoru jednog od odabranih Urbanih aglomeracija/područja. 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 85.712.000,00 HRK, te je podijeljena po urbanim aglomeracijama/područjima (7 grupa alokacija) u kojima će se provoditi projektne aktivnosti. Za Urbanu aglomeraciju Split je osigurano 13.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava
85% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta financirat će se iz EU sredstava, dok će preostalih 15% biti osigurano iz Državnog proračuna. 
Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 750.000,00 HRK, a najviša vrijednost potpore 3.000.000,00 HRK.

Projektni prijedlozi će se zaprimati od 20. siječnja 2020.g. do 18. prosinca 2020. godine ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice, a cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete  preuzeti OVDJE, a ista je dostupna na mrežnim stranicama ESI fondova https://strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr.

U periodu od 8. do 17. siječnja 2020.g. biti će organizirane informativne radionice u 7 gradova nositelja urbanih područja na čijem će se području provoditi projekti, a točan termin održavanja radionice u Splitu biti će objavljen na gore navedenim mrežnim stranicama, te na mrežnoj stranici Grada Splita.