01. rujna 2021.

Održan 12. sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split

U Velikoj vijećnici Gradske uprave Grada Splita održan je 12. sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split na kojem su sudjelovali gradonačelnici i načelnici 13 gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split te njihove zamjene.

Nakon uvodne riječi gradonačelnika Grada Splita, Ivice Puljka, članovima Vijeća su predstavljene izmjene i dopune Poslovnika o radu Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split sukladno novim Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje su stupile na snagu 12. srpnja 2021.g. Novi Poslovnik je jednoglasno usvojen, nakon čega je uslijedio i izbor predsjednika i potpredsjednika Koordinacijskog vijeća. Za predsjednika i potpredsjednika Koordinacijskog vijeća su jednoglasno izabrani gradonačelnik Puljak kao predsjednik Koordinacijskog vijeća te gradonačelnik Grada Omiša, Ivo Tomasović,  kao potpredsjednik.

Potom je uslijedio kratki pregled realiziranih aktivnosti u okviru provedbe ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split tijekom prethodnog financijskog razdoblja 2014.-2020. kojeg je predstavila voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma, Ana Jerkunica. U procesu korištenja ITU mehanizma tijekom proteklog perioda objavljeno je svih 11 planiranih ITU poziva te ugovoreno 28 projekata ukupne vrijednosti 444 mil kn s dodijeljenih 301,7 mil kn bespovratnih ITU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za financiranje razvojnih projekata Urbane aglomeracije Split. Također, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je ugovoreno 12 projekata s dodijeljenih 24,8 mil kn bespovratnih sredstava (uz 100%-tno financiranje) za aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti ranjivih skupina te razvoj, unaprjeđenje i širenje inovativnih socijalnih usluga izvaninstitucionalne skrbi na području Urbane aglomeracije Split.

U okviru nove financijske perspektive za razdoblje 2021.-2027. voditeljica ITU Odsjeka predstavila je niz pripremnih aktivnosti za korištenje ITU mehanizma koji bi započeo definiranjem novog ili potvrdom postojećeg obuhvata Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine. Temeljem novih Smjernica Ministarstva, urbana područja koja ne mijenjaju obuhvat ne trebaju provoditi postupak definiranja i uspostave urbanih područja, već gradonačelnik grada središta šalje obavijest MRRFEU da se obuhvat ne mijenja nakon čega bi uslijedilo sklapanje Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine te nastavak identifikacije projektnih prijedloga i izrade Baze projekata Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2021. - 2027.

Članovi Koordinacijskog vijeća su raspravljali o zaprimljenim molbama za uključivanjem novih JLS-ova u obuhvat Aglomeracije, ali s obzirom da nijedna ne udovoljava osnovnim kriterijima za uključenje, usuglašeno je kako se obuhvat Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2021.-2027. neće mijenjati.

Na sastanku je, u sklopu identifikacije projektnih prijedloga i izrade Baze projekata Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2021. – 2027., još jednom istaknuta važnost realnih potreba i održivosti investicija te je predložen fokus na odabir nekoliko strateških projekata riješenih imovinsko-pravnih odnosa sa spremnom projektno-tehničkom dokumentacijom koji bi bili prihvatljivi za financiranje iz ITU mehanizma.

Sastanak je završen u konstruktivnom tonu te s nadom kako će se daljnjom uspješnom suradnjom gradova i općina Aglomeracije i u financijskom razdoblju 2021. - 2027. nastaviti niz kvalitetnih projekata održivog urbanog razvoja na dobrobit svih stanovnika Urbane aglomeracije Split.

Povratak