Članak

NEWS
26. ožujka 2021.

Održan 8. sastanak Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split

Dana 26. ožujka 2021. godine u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu održan je 8. sastanak Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split na kojem su sudjelovali predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora s područja Urbane aglomeracije Split.

Na samom početku sastanka, zamjenik gradonačelnika Nino Vela, koji je ujedno i predsjednik Partnerskog vijeća, zahvalio je svima na dolasku te je ukratko predstavio rezultate intenzivnog rada svih dionika Urbane aglomeracije Split u procesu korištenja ITU mehanizma u prethodnom financijskom razdoblju do 2020. godine. Istaknuo je da je objavljeno 100% svih planiranih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija putem kojih je dodijeljeno 308,5 mil kn bespovratnih sredstava za 30 projekata Urbane aglomeracije Split, dok je iz Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima do sada je ugovoreno 5 projekata za deinstitucionalizaciju i razvoj socijalnih usluga s dodijeljenih 11,5 mil kn bespovratnih sredstava.

Nakon uvodnih riječi i usvojenog dnevnog reda kao i zapisnika s prethodnog sastanka, pristupilo se donošenju odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Partnerskog vijeća sukladno kojoj će se ubuduće moći održavati online sastanci. Uslijedilo je predstavljanje realiziranih i budućih aktivnosti u okviru provedbe ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split, te ugovorenih projekata od strane voditeljice Odsjeka za provedbu ITU mehanizma, Ane Jerkunice, i to:

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

  • objavljeno je svih 11 planiranih ITU poziva vrijednosti 308,5 mil.kn (100% realizacija u okviru OPKK);
  • ugovoreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 196,8 mil. kn (63% alokacije);
  • očekuje se uskoro potpisivanje ugovora za strateški projekt Tehnološki park Split - Dračevac ukupne vrijednosti 165 mil. kn, za kojeg je osigurano 105 mil. kn bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma;
  • po potpisivanju ugovora za Tehnološki park Split - Dračevac biti će ugovoreno 100% planiranih bespovratnih sredstava za projekte Urbane aglomeracije Split.

U okviru Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima 2014.-2020.:

  • objavljena su 2 ITU poziva od planiranih 5;
  • ukupna vrijednost objavljenih poziva (32,5 mil kn) iznosi 47,62% od ukupne alokacije (68,2 mil. kn);
  • ugovoreno je 5 projekata u okviru prvog objavljenog ITU ESF Poziva iz prosinca 2019.g., kojima je dodijeljeno 11,5 mil kn bespovratnih sredstava za deinstitucionalizaciju i razvoj socijalnih usluga.

 

Nakon danog pregleda provedenih aktivnosti, voditeljica ITU Odsjeka informirala je sve prisutne o tijeku pripreme za korištenje ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027. Dinamika je znatno usporena zbog izmjena Smjernica za definiranje obuhvata urbanih aglomeracija i izradu strategija razvoja od strane nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te je u tijeku javno savjetovanje Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzije 2.0. Tek po donošenju Smjernica, v. 2.0 moći će se pristupiti definiranju obuhvata Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2021. – 2027.g. i izradi nove Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine. U međuvremenu Grad Split, ITU Odsjek će pokrenuti postupak identifikacije projektnih prijedloga svih dionika s područja Urbane aglomeracije Split s ciljem izrade baze projekata i Akcijskog plana te definiranja strateške projekte koji će se predložiti za financiranje putem ITU mehanizma u razdoblju do 2027. godine. Proces identifikacije projektnih prijedloga bit će napravljen u koordinaciji s JU RERA S.D., našim regionalnim koordinatorom koji je zadužen za elektroničku bazu projekata SPUR, u koju trebaju biti ubačeni svi projekti javnog sektora koji se planiraju financirati bespovratnim EU sredstvima u razdoblju do 2027.g., a kako je to i definirano u važećem Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

 

Obzirom da su predstavnici regionalnih koordinatora uključeni u proces programiranja ispred svih JLS s područja Županije, pa tako i u sve radne skupine za izradu Operativnih programa, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte, Radojka Tomašević je zamolila predstavnika JU RERA S.D. da informira sve prisutne o procesu programiranja, izrade Plana razvoja SDŽ do 2027.g. te o funkcioniranju SPUR-a. Ivan Samardžija je kao predstavnik JU RERA S.D. kratko izvijestio sve prisutne o tijeku programiranja, izradi Plana razvoja te je pozvao sve prisutne predstavnike javnog sektora na unos svojih projekata u bazu projekta SPUR. Zaključeno je da je potrebna  kontinuirana suradnja JU RERA sa svim predstavnicima JLS naše Županije te je i dogovoren skori sastanak na temu programiranja i izrade strateške planske dokumentacije između predstavnika Grada i RERE.

 

Svi prisutni su informirani kako je u tijeku postupak vrednovanja tijekom provedbe „Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine“, koji je zakonska obveza Grada Splita kao nositelja izrade i provedbe Strategije. Obzirom da je Partnersko Vijeće tijelo koje sudjeluje u izradi, provedbi i izvještavanju Strategije, najavljeno kako će se tijekom travnja i svibnja provoditi intervjuiranja i anketiranja članova Partnerskog vijeća kao i organizirati Fokus grupa, te su svi prisutni zamoljeni za suradnju i uključivanje u proces vrednovanja.

 

Zamjenik gradonačelnika, Nino Vela je na svojoj zadnjoj sjednici u ulozi predsjednika Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split uputio svima prisutnima riječi zahvale na dosadašnjoj suradnji, zajedništvu, pozitivnoj atmosferi i velikom doprinosu u radu Partnerskog vijeća kao i uspješnoj provedbi ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split.

                 Popis odobrenih projekata Urbane aglomeracije Split iz ITU mehanizma u razdoblju 2014. – 2020. na dan 26.03.2021.g.

 


 

R.br.

NAZIV PROJEKTA

Korisnik

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta

Ukupno odobrena bespovratna sredstva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

1

Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split iz ITU mehanizma

Promet d.o.o.

35.207.000,00

29.925.950,00

2

Morsko riječna šetnica i biciklistička staza "Podstrana walk & bike"

Općina Podstrana

10.009.686,86 kn

8.506.357,49 kn

3

Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Grada Omiša

Grad Omiš

10.986.113,55 kn

7.643.642,51 kn

4

Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma

Promet d.o.o.

20.008.755,00 kn

12.102.050,00 kn

5

Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split

Grad Solin

32.750.759,23 kn

27.838.145,30 kn

6

Regionalni transfuzijski centar KBC Split

KBC Split

54.380.225,00 kn

31.920.000,00 kn

7

Palača života, grad mijena/Palace of life, city of changes - Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom

Grad Split

25.421.397,75

18.225.974,54

8

SPORT HUB - centar sportske edukacije i aktivnog življenja

Općina Dugopolje

6.998.199,12 kn

4.473.641,89 kn

9

Multifunkcionalni centar fra Ante Konstantina Matasa

Općina Lećevica

4.680.437,73 kn

3.603.742,43 kn

10

Obnovom brownfielda do sportske renesanse

Općina Klis

5.791.485,29 kn

4.477.672,09 kn

11

Revitalizacija brownfield objekta u Muću

Općina Muć

9.199.755,00 kn

4.494.979,24 kn

12

Novi Glorijet

Grad Solin

5.981.986,48 kn

4.287.577,63 kn

13

Revitalizacija Vile Nika - Centar za zaštitu kulturne baštine i klimatske promjene

Grad Kaštela

4.542.454,25 kn

3.767.429,71 kn

14

Adaptacija kino dvorane u Trogiru  (Novi edukacijsko-kulturni centar)

Grad Trogir

10.754.977,91 kn

4.187.586,40 kn

15

Četiri palme

Grad Split

10.079.314,16 kn

4.464.010,86 kn

16

Biraj biciklu!

Grad Split

13.609.435,83 kn

10.893.396,68 kn

17

RaSTom do razvoja poduzetništva

RAZVOJNA AGENCIJA SPLIT - RaST d.o.o.

2.279.827,34 kn

1.937.852,77 kn

18

Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica- LASTA

RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE LEĆEVICA LASTA

1.632.817,27

1.387.894,56

19

Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA

1.929.430,38 kn

1.640.015,61 kn

20

Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Dugopolje-ODRAZ

RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE DUGOPOLJE - ODRAZ

2.149.056,30 kn

1.825.701,61 kn

21

Uspostavljanje Poduzetničkog centra Roterm d.o.o. za potrebe poduzetnika na području Općine Muć i cijele Urbane aglomeracije Split Akronim projekta: UPC Roterm

ROTERM d.o.o.

2.442.510,70 kn

2.076.134,09 kn

22

Ulaganje u razvoj MSP-ova putem Poduzetničkog centra Scala d.o.o.

PODUZETNIČKI CENTAR SCALA d.o.o.

1.830.432,04 kn

1.440.552,12 kn

23

Razvoj poduzetničkog akceleratora za tehnologije u zdravstvu

E.C.H.R. d.o.o.

1.847.241,92 kn

1.570.155,62 kn

24

Razvoj novih visokokvalitetnih usluga poduzetničko potporne institucije za razvoj novih tehnologija

MOSAIC INCUBATOR d.o.o.

1.218.109,12 kn

1.035.392,73 kn

25

Razvoj usluga i kapaciteta poduzetničkog centra Urbanex

Urbanex d.o.o.

1.686.084,09 kn

1.433.171,44 kn

26

Kroz jačanje MSP do gospodarskog procvata Omiša i Dugog Rata

Ksenija Kovačić Consulting j.d.o.o.

1.988.342,02 kn

1.690.090,71 kn

27

Razvoj zone Dračevac - Tehnološki park Split - Dračevac

Grad Split

77.737.778,88 kn

44.274.234,69 kn

28

Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split – Dračevac

Grad Split

87.016.536,82 kn

60.800.000,00 kn

 

 

TOTAL

444.160.150,04 kn

301.923.352,72 kn


 

R.br.

NAZIV PROJEKTA

Korisnik

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta

Ukupno odobrena bespovratna sredstva iz Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima 2014. - 2020.

1

Zajedno za djecu Sinja

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

2.296.008,40 kn

2.296.008,40 kn

2

SVI ZA LEĆEVICU

Općina Lećevica

2.473.050,00 kn

2.473.050,00 kn

3

Grad Trogir - inovativno-edukacijski centar društvene inkluzije Urbane aglomeracije Split

Grad Trogir

2.427.658,80 kn

2.427.658,80 kn

4

Laboratorij kreativnosti

Općina Muć

1.936.467,60 kn

1.936.467,60 kn

5

Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a

Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

2.375.778,00 kn

2.375.778,00 kn

 

 

TOTAL

11.508.962,80 kn

11.508.962,80 kn


 

UKUPNO ODOBRENO ITU BESPOVRATNIH SREDSTAVA URBANOJ AGLOMERACIJI SPLIT

(OPKK I OPULJP 2014.-2020.)

313.432.315,52 kn