30. studenog 2022.

Održane prve sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Splita

U zgradi Gradske uprave 29.11.2022. održane su osnivačke sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Splita s akcijskim planom upravljanja posjetiteljima.

Važan cilj Plana upravljanja je uspostaviti i zadržati funkcionalan i održiv način upravljanja vrijednom kulturnom baštinom s ciljem očuvanja izvanredne univerzalne vrijednosti UNESCO-vog svjetskog dobra. Važna aktivnost u ovom kontekstu jest uspostava upravljačkih tijela koja će koordinirati i voditi provedbu Plana upravljanja, osigurati kapacitete provedbe te uspješnost same provedbe. Upravljačka tijela će sudjelovati u provedbi ciljeva i aktivnosti Plana upravljanja te na taj način osigurati učinkovito upravljanje svjetskim dobrom. Upravljačka tijela predstavljaju Koordinacijsko i Partnersko vijeće. Članove Partnerskog vijeća čine dionici iz javnog, civilnog i privatnog sektora, pri čemu se naglašava važnost uključivanja stanovnika stare gradske jezgre.

Na jučerašnjim sjednicama izrađivač dokumenta tvrtka Urbanex članovima vijeća predstavila je dosadašnji tijek izrade Plana upravljanja te finalni nacrt dokumenta s naglaskom na akcijski plan Plana upravljanja, odnosno ciljeve i aktivnosti Plana, a prije slanja istog na javno savjetovanje koje će omogućiti širi proces uključivanja javnosti u završnu razradu dokumenta.

Podsjećamo, Plan upravljanja izrađuje se u okviru EU projekta „Palača života – grad mijena“ koji je sufinancirala Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Povratak