Članak

NEWS
20. prosinca 2019.

Otpad nije smeće! Recikliranje u Splitu - Razbijanje urbanih mitova

U okviru projekta "Otpad nije smeće!" kreirani su video materijali u svrhu informiranja i educiranja građana o spriječavanju nastanka otpada, ponovnoj upotrebi, recikliranju i kompostiranju. 

U nastavku pogledajte video o odvojenom prikupljanju reciklabilnog otpada u gradu Splitu. 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 2.861.524,75 kn, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava Gradu Splitu je 2.325.521,78 kn.