18. ožujka 2024.

Otvoren Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u sklopu projekta „Zaželi sretniju starost 4“!

Tekst Javnog poziva za iskaz interesa, obrazac prijave i pripadajuće izjave nalaze se na poveznici:
„Zaželi sretniju starost 4“!

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi sretniju starost 4“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0524, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“.

Javni poziv je namijenjen pripadnicima ciljnih skupina: 
1.    osobe starije od 65 godina;
2.    odrasle osobe s invaliditetom (3. i 4. stupanj težine invaliditeta).
Uvjeti prihvatljivosti za sudionike – pripadnike ciljnih skupina navedeni su u tekstu Javnog poziva za iskaz interesa. 

Razdoblje provedbe projekta „Zaželi sretniju starost 4“  započinje s datumom 27. veljače 2024. godine te traje 36 mjeseci. Razdoblje pružanja usluga pripadnicima ciljnih skupina je 33 mjeseca, a bit će obuhvaćeno 180 pripadnika ciljne skupine. Usluge potpore i podrške uključuju: 
•    organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
•    obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);
•    zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Pripadnici ciljnih skupina mogu svoje prijave poslati do 18. travnja 2024. godine, do 14.00 sati. 

Prijave moraju biti potpune, a svi obrasci i izjave dostupne su na stranicama Grada Splita. 
Obvezna dokumentacija za I. Ciljnu skupinu: Osobe starije od 65 godina:
1.    Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB sudionika;
2.    Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
3.    Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
4.    Izjava suglasnosti da Grad Split ishodi potvrdu o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za sudionike – ispunjena i potpisana.
Obvezna dokumentacija za II. Ciljnu skupinu: Odrasle osobe s invaliditetom:
1.    Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB sudionika;
2.    Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
3.    Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
4.    Izjava suglasnosti da Grad Split ishodi potvrdu o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za sudionike – ispunjena i potpisana;
5.    Preslika Potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.
Iskazi interesa podnose se: 
•    Elektronički, na mail: zazeli@split.hr
ili
•    Predajom na pisarnicu u prizemlju zgrade Gradske uprave, na adresi Obala kneza Branimira 17, 21000 Split, u omotnici s naznakom: „Zaželi sretniju starost 4“ – SUDIONICI
ili
•    Poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: 
GRAD SPLIT, 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Obala kneza Branimira 17, 21000 Split 
S naznakom: „Zaželi sretniju starost 4“ – SUDIONICI

Upućujemo sve pripadnike ciljne skupine da s pažnjom pročitaju tekst Javnog poziva i svoje prijave dostave čim prije - iskazi interesa se ocjenjuju po redoslijedu zaprimanja, a u slučaju da jedan ili više sudionika (pripadnika ciljnih skupina) imaju isti broj bodova temeljem kriterija dodjele bodova, prednost ima sudionik čiji je iskaz interesa zaprimljen ranije! 

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem, možete nas kontaktirati na 091 455 9613 ili 091 455 9499 svakog radnog dana od 08.00-14.00 sati, ili na zazeli@split.hr.

„Zaželi sretniju starost 4“!

Povratak