Članak

NEWS
1. prosinca 2023.

Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika za dodjelu potpora za organizaciju događanja

Danas je otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika za dodjelu potpora za organizaciju događanja od interesa za Grad Split.

Pozivamo građane da daju svoje komentare na Prijedlog Pravilnika, dostupan na internetskoj stranici Grada Splita: https://split.hr/ukljuci-se/savjetovanje-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku.

Trajanje javnog savjetovanja je 30 dana, do 31. prosinca 2023. godine.

Svrha potpore je obogatiti društvenu i gospodarsku ponudu na području grada Splita, posebno s naglaskom na razdoblje izvan glavne turističke sezone, a neki od ciljeva kojima će provedba Pravilnika pridonijeti su umanjenje sezonalnosti, razvoj posebnih oblika turizma te poticanje razvoja i unaprijeđenja inovativnih i održivih gospodarskih sektora.

Pravilnik će biti osnova provođenje postupaka za dodjelu potpora prihvatljivim prijaviteljima: trgovačkim društvima, obrtima, poduzetničkim potpornim institucijama, javnim ustanovama i znanstvenim organizacijama, udrugama, strukovnim i stručno-poslovnim udruženjima i savezima udruga, zadrugama te umjetničkim organizacijama.

Potpora se može ostvariti kao bespovratna sredstva i/ili potpora u obliku davanja na korištenje javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Splita po uvjetima i tarifi povoljnijim od važećih propisanih aktima.

Sve zainteresirane građane pozivamo da daju svoje komentare na Prijedlog Pravilnika, odnosno njegovu svrhu i ciljeve, prihvatljivost prijavitelja, kao namjenu i visinu potpore, postupke dodjele, odnosno sve ostale stavke koje Pravilnik definira!