13. veljače 2023.

Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom“ spreman za Gradsko vijeće

Prošli tjedan u Gradskoj upravi održane su druge sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća za praćenje provedbe i ažuriranje Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom“.

S obzirom da je izrada dokumenta u završnoj fazi, sjednice su održane kako bi se članovima Partnerskog i Koordinacijskog vijeća predstavila finalna verzija Nacrta Plana upravljanja te izvješće s javnog savjetovanja u okviru kojeg je pristiglo 35 komentara.

Oba vijeća dala su pozitivno mišljenje na Nacrt Plana te je dana preporuka Gradonačelniku grada Splita i Gradskom vijeću za usvajanje istoga. Nakon toga finalni Nacrt Plana upravljanja poslan je i Ministarstvu kulture i medija te je i od njih dobivena suglasnost na isti.

Nakon dvanaestomjesečnog participativnog procesa i svih potrebnih odobrenja i suglasnosti, Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom“ spreman je za raspravu i usvajanje i na Gradskom vijeću grada Splita, na sljedećoj sjednici koja je u planu 16. veljače 2023.

Ovim putem Grad zahvaljuje svima koji su sudjelovali u procesu izrade Plana te izdvojili svoje vrijeme i energiju kako di doprinijeli konačnom sadržaju dokumenta te ga time učinili kvalitetnijim.

Podsjetimo, Plan upravljanja izrađen je u okviru EU projekta „Palača života – grad mijena / Palace of Life – City of Changes“, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Povratak