20. rujna 2023.

Povoljnim izvješćem ex-ante evaluatora o prethodnom vrednovanju, „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“ spremna za usvajanje

 

Pozitivnim završnim izvješćem ex-ante evaluatora o procesu prethodnog vrednovanja Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine, ocijenjeno je kako je nacrt strategije potpun i spreman za usvajanje pred Gradskim vijećem na tematskoj sjednici koja će se održati 25. rujna na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Nakon dva pozitivna fazna izvješća ex-ante evaluatora, početkom rujna 2023. godine zaprimljeno je i pozitivno završno izvješće koje navodi da je proces izrade lokalnog plana razvoja u potpunosti udovoljio kriterijima važnosti (razvojne relevantnosti), usklađenosti, komplementarnosti, jednakosti te dosljednosti. Proces ex-ante evaluacije obuhvatio je praćenje i vrednovanje cijelog procesa izrade strategije od njegovog početka, a vodio ga je dr.sc. Nenad Starc (Euro Ekspertiza).

Na izradi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ radilo je više od 80 stručnjaka sa svih sastavnica Sveučilišta u Splitu te prometni stručnjaci Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Osim stručnjaka izrađivača, svoj doprinos strateškom dokumentu dali su i mnogi drugi predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora uključeni kroz 24 tematske fokus grupe, članovi Partnerskog vijeća, kao i članovi Glavnog odbora Strategije (predstavnici političkih stranaka iz Gradskog vijeća) u tri različita sastava. Građani su također dali svoje inpute u različitim fazama izrade Strategije kroz javne online ankete te savjetovanje s javnošću.

Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine dobila je pozitivno mišljenje Partnerskog vijeća kroz pet održanih sjednica, a nacrt Strategije prošao je i proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Također je proveden i postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) koji je utvrdio kako za dokument nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Završno izvješće ex-ante evaluatora možete pročitati u dokumentu iz privitka. 

Povratak