Članak

NEWS
16. studenog 2022.

Prijedlog proračuna Grada Splita za 2023. s projekcijama za 2024./2025. godinu upućen vijećnicima i dostupan na uvid javnosti

Gradonačelnik Ivica Puljak uputio je Prijedlog proračuna Grada Splita za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. Gradskom vijeću koje će o njemu raspravljati i odlučivati na sjednici u prosincu. Proračunom su planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti prihodi 49 proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju.

Proračun je prvi put iskazan u eurima, kao službenoj valuti Republike Hrvatske od iduće godine.

O svim projektima i aktivnostima koji su sadržani u najvažnijem gradskom dokumentu možete se informirati putem poveznice: Prijedlog proračuna Grada Splita za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.