26. rujna 2023.

Zaključak o dodjeli financijske potpore odobrenim projektima temeljem Natječaja za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2023. godinu

sa projekcijama za 2024.-2025. godinu - drugi krug ocjenjivanja

Povratak