21. rujna 2023.

Započela procedura nabave za projekt „Izgradnja i opremanje DV Pujanke i dvodijelne školske sportske dvorane OŠ Pujanki“

Grad Split započeo je proceduru nabave za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Pujanki - NPOO.C3.1.R1-I1.01.0201 i dvodijelne školske sportske dvorane OŠ Pujanki“.

Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik s popratnom dokumentacijom, jučer su objavljeni na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Datum završetka javnog savjetovanja je 26. rujna 2023.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 10.034.973,00 eura (bez PDV-a), a sve informacije o postupku savjetovanja nalaze se na poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8076117

Izgradnjom dječjeg vrtića u gradskom kotaru Pujanke osigurat će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Splitu. Projektom će se izgraditi i opremiti dječji vrtić s 8 dnevnih boravaka (4 za jaslice i 4 za dječji vrtić), što će omogućiti dodatne kapacitete za smještaj 128 djece (48 jasličke i 80 vrtićke dobi).

Dvodijelna školska sportska dvorane OŠ Pujanki izgradit će se na parceli ukupne površine 10316,00 m2, istočno od školske zgrade. U sklopu dvorane, osim prostora sportskih borilišta i dvorane, planirane su svlačionice, nastavnički sklop s kabinetom za tjelesno-zdravstvenu kulturu, ambulanta i sanitarni čvorovi, prostor za gledatelje te spremišta i ostale popratne prostorije.

Grad Split je kroz Javni poziv za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje od 2021. do 2026. godine osigurao 1.452.518,42 € bespovratnih sredstava za projekt izgradnje i opremanja DV Pujanke. Gradu je odobren maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji je mogao biti ostvaren iz NPOO-a, sukladno pravilima Poziva. Preostali dio investicijske vrijednosti projekta Grad će osigurati iz vlastitih izvora financiranja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.075,000.00 €

Dvodijelna školska sportska dvorana OŠ Pujanki financirat će se sredstvima proračuna Grada, a procijenjena vrijednost projekta je 4.468.716,25 €.

 

 

 

 

 

 

Povratak