Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Kakvim sredstvom se ublažavaju neugodni mirisi prilikom sanacije odlagališta Karepovac, jeli opasno po zdravlje ljudi i za okoliš?

ODGOVOR:
Sredstvo koje se primjenjuje za ublažavanje neugodnih mirisa prilikom sanacije odlagališta Karepovac ima sigurnosno-tehnički list koji je pohranjen u evidenciji Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, na osnovu kojeg je nadzorna služba odobrila korištenje na gradilištu. Sredstvo ne sadrži opasne tvari, a radi se o mješavini korisnih sojeva aerobnih i anaerobnih bakterija, kvasaca i specijalne skupine mikroorganizama koji služe za uklanjanje neugodnih mirisa u sifonima, cjevovodima, vozilima autosmećara i odlagalištima otpada. 
U STL-u u Odjeljku 3. Sastav/informacije o sastojcima je navedeno: bakterije mliječne kiseline, fotosintetske bakterije, kvasci i specijalna skupina mikroorganirama koji potiču razgradnju organskih tvari. 
Sredstvo se koristi prema uputama iz sigurnosno-tehničkog lista, a distributer je priložio listu referenci. 

Koliko zaposlenika ima gradska uprava, na dan 11. siječnja 2018. godine?

ODGOVOR
Prema podacima kadrovske službe broj zaposlenih u Gradskoj upravi, na dan 11. siječnja 2018. godine je 439 djelatnika (s danom 31. 12. 2017. g. 10 djelatnika je išlo u mirovinu). Od ukupnog broja 236 djelatnika je VSS, 39 je VŠ, 1 VKV, 147 je SSS, 1 KV, 15 NKV i NSS. 

Koliki je broj zaposlenih u Banovini po mandatima svih gradonačelnika od 1990. godine do danas?

ODGOVOR:
Grad Split - zaposleni od 21.12.1993. - 10.01.2018. 

GRADONAČELNIK ZATEČENO ZAPOSLENO OTIŠLO
NIKOLA GRABIĆ 
31.12.1993.-26.05.1997.
431   56
IVAN ŠKARIĆ 
27.05.1997.-23.01.2002.
375 79 82
SLOBODAN BEROŠ 
24.01.2002.-01.09.2003.
372 30 58
MIROSLAV BULIČIĆ 
01.09.2003.-21.06.2005.
344 31 15
ZVONIMIR  PULJIĆ 
21.06.2005.-17.07.2007.
360 44 32
IVAN KURET 
17.07.2007.-04.06.2009.
372 67 48
ŽELJKO KERUM 
04.06.2009.-06.06.2013.
391 82 38
IVO BALDASAR 
07.06.2013.-07.04.2017.
435 101 80
08.04.2017.- 13.06.2017.      BRANKA RAMLJAK       POVJERENICA
ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA 
14.06.2017.-
456


(od toga 3
dužnosnika,
2 premještaja
i 1 zamjena
na određeno)

20
STANJE NA DAN  10.01.2018.             =  442

Kakvo je aktualno stanje s video nadzorom u splitskim osnovnim školama koji je uveden 2008. Godine? Funkcionira li sadašnji sustav video nadzora u svim školama, kao i zaštitarske službe?

ODGOVOR: Po pitanju zaštite osnovnih škola Grada Splita osigurano je: Povezivanje sustava tehničke zaštite 26 osnovnih škola Grada Splita s dojavnim centrom zaštitarske tvrtke iz kojeg je ovisno o priključenim detektorima na štićenom objektu i specifičnim zahtjevima korisnika moguće neprekidno pratiti od 00-24 sata sva događanja na objektu kao što su: uključenje/isključenje sustava od strane svakog pojedinog korisnika, dojava svih vrsta alarma, pokušaj sabotaže na sustavu, nestanak i povratak mrežnog ili rezervnog napajanja i dr. Po prispijeću protuprovalnog alarma u dojavni centar, momentalno reagiranje u vidu slanja interventnog tima, obavještavanje nadležne policijske postaje, po potrebi vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći i obavještavanje kontakt osobe škole Po prispijeću protuprovalnog alarma, spajanje na sustav video nadzora štićenog objekta u svrhu provjere stanja na štićenom objektu. U slučaju izvanredne situacije, slanje pravovremene intervencije interventnog tima po pozivu ovlaštenih djelatnika osnovnih škola. Vrijeme intervencije mora biti u vremenskom roku kraćem od 15 minuta od poziva. Svakodnevno spajanje u vremenskom terminu od 19:00 do 21:00 na sve sustave video nadzora osnovnih škola u svrhu provjere sigurnosnog stanja na štićenim objektima kao i provjere stanja ispravnosti svih sustava video nadzora na štićenim objektima.