Detalj projekta

NEWS
24. listopada 2019.

Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1

Svrha ovog projekta je unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza i većoj zapošljivosti roditelja, a razvojem postojećih i posebnih programa, uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, zapošljavanjem i edukacijom odgojitelja/ica i stručnog osoblja unapređuje se sustav predškolskog odgoja, integracija djece s poteškoćama te se potiče rad s darovitom djecom.

Sadržaj i trajanje predškolskih programa prilagođava se realnim potrebama. Kroz razvoj, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalne usluge predškolskog odgoja stvaraju se uvjeti za demografsku obnovu na području grada Splita, Splitsko–dalmatinske županije i Republike Hrvatske i otvaraju mogućnosti zaposlenja odgojitelja/ica i stručnog osoblja. U vlasništvu Grada Splita četiri su vrtićke ustanove (DV Radost, DV Marjan, DV Cvit Mediterana i DV Grigor Vitez).

Projekt je u skladu s Europskim stupom socijalnih prava (2. Jednake mogućnosti, 9. Ravnoteža privatnog i poslovnog života, 11. Briga o djeci i podrška djeci, 17. Inkluzija osoba s poteškoćama), Barcelonskim ciljevima (točka 5 poglavlja Zaposlenje i socijalna politika), Konvencijom o pravima djece te Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.)